zaterdag 24 juli 2010

Kost dat nou, zo'n oorlog?

Nou, in het geval van de VS, zoveel dus:

American Revolution (1776-83) cost $2.4 billion
War of 1812 (1812-15) cost $1.55 billion.
Mexican War (1846-49) cost $2.38 billion
Civil War (1861-65) cost $79.74 billion (75 percent for the Union forces)
Spanish American War (1898-99) cost $9.04 billion.
World War I (1917-21) cost $334 billion
World War II (1941-45 ) cost $4.1 trillion
Korean War (1950-53) cost $341 billion
Vietnam (1965-75) cost $738 billion
Persian Gulf War (1990-91) cost $102 billion
Afghanistan War and Other War-On-Terror Operations (2001-10) cost $321 billion
Iraq War (2003-10) cost $784 billion   

Afgezet tegen bruto nationaal product (BNP), oftewel de totale omvang van de economie, oftewel hoeveel geld een land beschikbaar heeft waar eventueel een oorlog mee gefinancierd kan worden, worden de cijfers een beetje in context gezet. BNP groeit natuurlijk met een land mee, en zo kan het dat bijvoorbeeld de Irakoorlog een veel mindere last voor de Amerikaanse economie is dan de Koreaanse oorlog. In de oorlogen voor 1850 lag dit percentage rond 1 a 2 procent van het Amerikaanse BNP. De Burgeroorlog daar vergde daarentegen met 10% een stuk meer van de economie. De Spaanse oorlog lag als klein conflict rond de 1%

In de 20e eeuw kostte de 1e wereldoorlog 10% van het BNP. De 2e editie van die oorlog kostte een whopping 30%, daarna gaat het hard naar beneden: Korea 4%, Vietnam 2%, Golfoorlog 0.25%. De oorlogen in Irak en Afghanistan samen kosten slechts 1% van het BNP.

Zin om een oorlog te beginnen? Begin maar vast te sparen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten